Om redenen als o.a. aankoop, verkoop, herfinanciering en successie kan het noodzakelijk zijn om de waarde van uw woning te weten.
Bij het taxeren van een woning wordt door de taxateur gelet op zaken als bouwkundige staat, marktsituatie, courantheid, de omgeving van de woning en juridische feiten van de woning.
Deze informatie, kadastraal recherche en overige relevante gegevens worden vervolgens in een taxatierapport vastgelegd en in tweevoud aan u verstrekt.

Van Ampting Makelaars verzorgt zelf geen taxaties maar werkt samen met verschillende taxateurs in de regio waarnaar we u kunnen doorverwijzen.

Hieraan zijn geen kosten verbonden.